Introduktion til offentlig servicetrafik - BAB 1

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 6. november 2023
Startdato 13. november 2023
Slutdato 13. november 2023
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 724,15 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 724,15 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30 - 14:54
Beskrivelse Introduktion til offentlig servicetrafik - BAB 1
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Kviknummer 37640223lt0347874
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 16
15 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Introduktion til offentlig servicetrafik
Skolefagkode: 47874
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 724,15 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 724,15 kr.

Målgruppe
Målgruppen er chauffører, som ønsker indsigt i regelsættene bag offentlig servicetrafik med henblik på at komme til at udføre dette.

Formål:
Deltageren kan, på baggrund af sin indsigt i regelsættene for offentlig servicetrafik, agere korrekt som chauffør i denne kørsel.

Indhold:
Deltageren har kendskab til:- Lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik - Krav om egen uddannelseDeltageren har viden om:- Regelsættet for offentlig servicetrafik- Servicekrav- Trafikstyring - Ordninger for befordring af borgere med forskellige behov Deltageren kan agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.
Lav PDF med kurser