Underviserne

René Rahbek Magnusson, underviser.

Underviser b.la. i betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner og betjening og vedligeholdelse af motorkædesave. Underviser også anlægsgartnerelever.

“Jeg er uddannet anlægsgartnerteknikker i 2000 og har en hel del års praktisk erfaring inden for faget. Jeg gør meget ud af, at kursisterne får afprøvet det teoretiske stof. Det bedste ved at undervise er for mig dét at formidle viden med dialog og dynamik blandt os alle sammen på holdet.

Jeg synes en god dag med kursisterne netop er, at ‘budskabet’ kommer ud samtidig med, at vi har det sjovt sammen.

Når jeg ikke underviser bruger jeg tid på min familie – og når jagt sæsonen sætter ind, bliver det også vægtet højt for at komme ud i naturen og slappe af og få noget frisk luft.”

Søren Roald Rajczyk, underviser.

Underviser i alt inden for entreprenørmaskiner og anlægsgartnerfaget; Plantekurser, belægningskurser og andre specielle kurser, hvor folk, som har interessen eller arbejder med faget, søger ny viden.

“Jeg er uddannet anlægsgartner og har en merkonom i ledelse. Har arbejdet som anlægsgartner i mange år, men har også prøvet flere andre ting af i mit arbejdsliv – men formidling af faglig viden har altid spillet en stor rolle.

Jeg trækker al den teori jeg kan med ud i praksis. Jeg sørger altid for at have en seriøs plan forud for kursusopstart – at skabe samarbejdsforbindelser og planlægge virksomhedsbesøg for kursisterne.

Når jeg har fri, nyder jeg at bruge tid på familien, naturen, haven (frirummet) og venner.”

Erik Knudsen, underviser.

Underviser på kurser der er målrettet anlægs- og storbyggerier. Særligt med fokus på Femern Bælt.

“Jeg har de sidste 10 år undervist inden for struktørområdet og betonmageruddannelsen på AMU.

Når jeg underviser, gør jeg meget brug af digitale medier, og jeg laver det meste af mit materiale i 3D-tegninger, hvis det er muligt. Jeg bruger meget ’min person’ og er levende og humørfyldt i min fremtræden, da alle lærer mere af en underviser, der viser han brænder for sit fag. Det er dét, der driver mig som underviser – jeg vil meget gerne uddele af min viden til mennesker der kan have brug for det.

En god dag med kursisterne er for mig en dag, hvor jeg føler, at eleverne har fået noget med hjem. Især en dag hvor de også giver udtryk herfor.

Når jeg har fri, nyder jeg at bruge tid på familien, løbeture med hunden og golf.

Dygtige kursuslærere?

Helt sikkert. Og engagerede. Det er selvfølgelig nemt at skrive her. Men det er ikke desto mindre sandt.
Mød to af dem herunder:

I fokus?

Vi gør meget ud af, at have fokus på den enkelte kursist i undervisningen. Vi underviser efter devisen; engagement smitter. Og så tror vi på, at du lærer mest, når du har ‘hands on’.

Vil du på kursus på CELF?