Gr.læggende kval. varebilschauffør

CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
2. juli 2019 Valgt 10 ledige pladser
13. august 2019 16 ledige pladser
15. oktober 2019 16 ledige pladser
9. december 2019 16 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 24. juni 2019
Startdato 2. juli 2019
Slutdato 4. juli 2019
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 372,00 kr.
Tillæg Gebyr for udstedelse af varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB) - opkræves af Trafikstyrelsen kr. 340,00
Pris for ledige 2961,10 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2961,10 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.30 - 14.54
Forudsætninger Kørekort til kategori B - personbil
Beskrivelse Dette er den lovpligtige grunduddannelse for varebilschauffører på 3 dage, som giver deltageren et Varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB bevis). Grunduddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve, som udarbejdes og tilrettelægges af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen opkræver et gebyr på kr. 340,00 for udstedelse af dit varebilschaufføruddannelsesbevis. Kurset skal fornyes med 2 dages efteruddannelse hvert 5. år.
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Kviknummer 376402746301
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 16
10 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
Skolefagkode: 48850
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 2961,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2961,10 kr.

Målgruppe
Målgruppen er personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører med kørsel af gods i varebiler, og som er omfattet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens - BEK nr. 1224 af 23/10/2018Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport - med krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Formål:
Deltageren kan, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne, udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.Deltageren har kendskab til principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper. Deltageren er opdateret på færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport.Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for Førstehjælp for erhvervschauffører.

Indhold:
Deltageren kan, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne, udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.Deltageren har kendskab til principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper. Deltageren er opdateret på færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport.Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for førstehjælp for erhvervschauffører.
Lav PDF med kurser