Gr.læggende kval. varebilschauffør

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 5. oktober 2022
Startdato 12. oktober 2022
Slutdato 14. oktober 2022
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 3072,35 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3072,35 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30 - 14:54
Forudsætninger Kørekort til kategori B - personbil
Beskrivelse Dette er den lovpligtige grunduddannelse for varebilschauffører på 3 dage, som giver deltageren et Varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB bevis). Grunduddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve, som udarbejdes og tilrettelægges af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen opkræver et gebyr på kr. 340,00 for udstedelse af dit varebilschaufføruddannelsesbevis. Kurset skal fornyes med 2 dages efteruddannelse hvert 5. år.
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Kviknummer 37640222lt0348850
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 16
4 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
Skolefagkode: 48850
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 3072,35 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3072,35 kr.

Målgruppe
Målgruppen er personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører med kørsel af gods i varebiler, og som er omfattet af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport - med krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Formål:
Deltageren kan, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne, udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.Deltageren har kendskab til principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper. Deltageren er opdateret på færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport.Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for Førstehjælp for erhvervschauffører.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:- Færdselsregler, herunder standsning og parkering- Køre- og hviletids regler samt arbejdstid regler- Kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport- Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyperDeltageren kan på baggrund af denne viden:- Udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne- Medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø- Yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for ¿førstehjælp for erhvervschauffører¿
Lav PDF med kurser