GPS i 3D-maskinstyring af entreprenørmaskiner

Valgte hold
Kursussted CELF, C. E. Christiansens Vej 12, 4930 Maribo
Tilmeldingsfrist 25. marts 2022
Startdato 4. april 2022
Slutdato 8. april 2022
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 630,00 kr.
Pris for ledige 5010,25 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 5010,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30 - 14:54
Kontaktperson Lene Elisa Andersen
Telefonnr 54888852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 37640222lt0146750
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 16
16 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
GPS i 3D-maskinstyring af entreprenørmaskiner
Skolefagkode: 46750
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 5010,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5010,25 kr.

Målgruppe
Erfarne maskinførere og andre faglærte eller ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for entreprenørområdet. Deltagerne bør have kørekort til enten traktor eller personbil. Erfaring fra entreprenørområdet med måling, nivellering og afsætning er en fordel særlig i de situationer, hvor der ikke er satellitkontakt.

Formål:
Deltagerne kan sikre præcisionsgravning og forebyggelse af graveskader ved hjælp af GPS i 3D til maskinstyring af jordflytnings- og entreprenørmaskiner.

Indhold:
Deltagerne kan: - Anvende, kontrollere og justere GPS med tredimensional maskinstyring på jordflytnings- og entreprenørmateriel, der anvendes til udførelse af komplekse bygge- og anlægsopgaver og som udføres med præcision. - Løse evt. problemer vedr. tegninger og koordinater i samarbejde med landmåler. - Udføre 3D maskinstyring efter justerede koordinater og dermed sikre præcisionsgravning og forebyggelse af graveskader. - Maskinførere være ansvarlige for at planlægge arbejdsrutiner og for at kvalitetsvurdere de udførte opgaver i henhold til de givne udfaldskrav. - Udføre arbejdet under behørigt hensyn til gældende love og regler, herunder også regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og ergonomi.
Lav PDF med kurser