Gennemførelse af personalesamtaler

Valgte hold
Kursussted CELF, Ferrarivej 14B, 7100 Vejle
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 570,00 kr.
Pris for ledige 1588,70 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1588,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Kontaktperson Lene Elisa Andersen
Telefonnr 54888852
Email lena@celf.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 16
Status Optaget
Fag til kurset:
Gennemførelse af personalesamtaler
Skolefagkode: 40446
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 570,00 kr.
Pris for ledige: 1588,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1588,70 kr.

Målgruppe
Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere med personaleansvar. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Formål:
Deltageren kan efter kurset fastlægge formål og indhold i de forskellige personalesamtaler, planlægge samtaleforløb, så de opleves værdifuldt for de involverede parter, anvende relevante interview- og spørgeteknikker under forskellige personalesamtaler og gennemføre gode personalesamtaler.

Indhold:
Deltageren kan i ledelsesfunktionen afholde relevante personalesamtaler på det operationelle niveau, herunder ansættelses- og afskedigelsessamtaler med medarbejdere.I jobfunktionen indgår:- Fastlæggelse af de forskellige personalesamtalers formål og indhold- At samtalen har værdi for begge parter- Kendskab til faktorer, der skaber en god personalesamtale- Anvendelse af relevant interview- og spørgeteknik
Lav PDF med kurser