Forskalling - intro til traditionel forskalling

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 6. januar 2020
Startdato 13. januar 2020
Slutdato 24. januar 2020
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1240,00 kr.
Pris for ledige 7421,00 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 7421,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Forskalling - intro til traditionel forskalling
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54 888 852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 376402837444
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 11
11 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Forskalling - intro til traditionel forskalling
Skolefagkode: 49079
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1240,00 kr.
Pris for ledige: 7421,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 7421,00 kr.

Målgruppe
Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Formål:
Samlet webtekstDu kan efter kurset medvirke ved fremstilling af traditionel og avancerede forskallingsopgaver til givne, specielle betonkonstruktioner f.eks. trappe, søjle/bjælke og dæk. Du kan endvidere benytte arbejdstegninger og arbejdsbeskrivelser samt diagrammer og tabeller til beregning af materialeforbrug.

Indhold:
Deltagerne kan: - Medvirke ved fremstilling af traditionel forskalling til normalt forekommende forskallingsopgaver inden for betonkonstruktioner med kendskab til brug af værktøj og materialer.- Benytte tekniske tegninger og nødvendig viden om støbehastighed og betontryk samt diagrammer og tabeller til bestemmelse af trædimensioner m.v. til opmåling af materialeforbrug ved enkle forskallingsopgaver.- Medvirke ved planlægning og udførelse af avancerede forskallingsopgaver til givne, specielle betonkonstruktioner f.eks. trappe, søjle/bjælke og dæk. - Benytte foreliggende arbejdstegninger og -beskrivelser ved opstilling af forskalling. - Medvirke ved vurdering af forskallingsmaterialets anvendelighed til bestemte opgaver - Foretage korrekt valg af værktøj til arbejdets udførelse. - Sammen med andre udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.
Lav PDF med kurser