EU Efterudd. for godschauffører - køre/hviletid

CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
12. juni 2023 Valgt 7 ledige pladser
14. august 2023 18 ledige pladser
25. september 2023 17 ledige pladser
9. oktober 2023 17 ledige pladser
23. oktober 2023 18 ledige pladser
20. november 2023 18 ledige pladser
18. december 2023 18 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 5. juni 2023
Startdato 12. juni 2023
Slutdato 16. juni 2023
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 640,00 kr.
Pris for ledige 5575,15 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 5575,15 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.30 - 14.54
Forudsætninger Gyldigt kørekort til kat. C
Beskrivelse EU Efterudd. for godschauffører. Kurset er en del af den obligatoriske efteruddannelse for godschauffører. Efter gennemført uddannelse får du chaufføruddannelsesbevis fra Færdselsstyrelsen jfr. bekendtgørelse nr. 337 af28. april 2008 §22. Der vil efter endt kursus være en udgift til Færdselsstyrelsen på kr. 160,00 for udstedelse af chaufføruddannelsesbevis.
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Kviknummer 37640223lt0648660
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 18
7 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør
Skolefagkode: 48611
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 2425,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2425,50 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Formål:
Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som stykgods- og distributionschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Indhold:
På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, eller erfaring og denne ajourføring har deltageren opnået kendskab til:Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve samt procedure ved beskadiget godsSammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet for modulvogntog.Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper- Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt- Anvendelse af forskellige typer af surringsgrej, samt vedligeholdelse af disse - Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led- Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området- Kundeservice og konflikthåndtering Deltageren kan på baggrund af den viden udføre:- Læsning af køretøjer således tilladt akseltryk eller tilladt totalvægt ikke overskrides- Lastsikring af stykgods efter gældende regler - Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk- Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
Skolefagkode: 48660
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 2425,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2425,50 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Formål:
Godschauffører opnår uddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Indhold:
Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som godstransportchauffør inden for følgende emner: - Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplanDeltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører, jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Køre- og hviletidsregler
Skolefagkode: 44722
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 724,15 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 724,15 kr.

Målgruppe
Chauffører med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, og selvstændige vognmænd.

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om gældende køre- og hviletidsregler for godstransport/ personbefordring, anvende disse i forhold til en planlagt transportopgave, såvel nationalt som internationalt.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse, om gældende køre- og hviletidsregler for godstransport/personbefordring har deltageren opnået viden om:- Daglige og ugentlig køretid- Pauser - Regulær daglig hviletid og reduceret daglig hviletid- Regulær ugentlig hviletid og reduceret ugentlig hviletidDeltageren kan på baggrund af denne viden:-Planlægge transportopgave såvel nationalt som internationalt.
Lav PDF med kurser