Elsikkerhedsloven

CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
8. november 2021 11 ledige pladser
15. november 2021 12 ledige pladser
29. november 2021 Valgt 12 ledige pladser
6. december 2021 12 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 15. november 2021
Startdato 29. november 2021
Slutdato 29. november 2021
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 126,00 kr.
Pris for ledige 811,40 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 811,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.10-15.24
Beskrivelse Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder Kurset afsluttes med en prøve
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54888223
Email leja@celf.dk
Kviknummer 37640221ssi0248391
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 12
12 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder
Skolefagkode: 48391
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 811,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 811,40 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod faglærte elektrikere eller personer med tilsvarende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer i anvendelse af Elsikkerhedsloven og de tilhørende relevante bekendtgørelser og standarder.

Formål:
Introduktion til den nye el-sikkerhedslov af 1. juli 2016, samt Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer med ikrafttrædelse 1. juli 2017 og tilhørende standarder.

Indhold:
Deltageren opnår viden om struktur og indhold i gældende elsikkerhedslov, bekendtgørelser og standarder herunder kendskab til regler for udførelse og dimensionering af el-installationer. Deltageren opnår især kendskab til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, og dertil hørende standarder. Deltageren kan på den baggrund overholde gældende lovgivning ved udførelse af el-installationer.Deltageren kan desuden identificere behov for, samt lægge en plan for, kvalitetssikring og dokumentation i henhold til de gældende bekendtgørelser og standarder.
Lav PDF med kurser