E-learn Rengøringskurser Åbent Værksted

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 15. juni 2023
Undervisningsform Fjernundervisning
Beskrivelse Åbent Værksted Rengøring e-learning Kurserne foregår elektronisk og uden personligt fremmøde. Materialet er selvinstruerende, men hvis du skal bruge hjælp kontakter du skolen. Det eneste deltagelse kræver er en internetforbindelse og en browser. Der er tilknyttet en prøve til kurserne.
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54888223
Email leja@celf.dk
Kviknummer 37640223bb02-el
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 0
Ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Grundlæggende rengøringshygiejne
Skolefagkode: 49349
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 819,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 819,80 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Formål:
Du får en basisviden om mikroorganismer og smitteveje, så du kan tage de nødvendige hensyn i planlægning og udførelse af det daglige rengøringsarbejde og undgå smittespredning.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med daglig rengøring ud fra basisviden om mikroorganismer og smitteveje  - tage hygiejniske hensyn i planlægningen af rengøringen, herunder rengøringsrækkefølgen  - tage hygiejniske hensyn i selve rengøringen  - genkende berøringspunkter  - forebygge smittespredning udøve en god personlig hygiejne.
Lav PDF med kurser