Dimensionering, særlige områder

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 20. juni 2022
Startdato 30. juni 2022
Slutdato 1. juli 2022
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 256,00 kr.
Pris for ledige 1651,40 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1651,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.10-15.34
Beskrivelse Dimensionering, særlige områder Kurset afsluttes med en prøve
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54888852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 37640222ssi0148470
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 12
12 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Dimensionering, særlige områder
Skolefagkode: 48470
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 1651,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1651,40 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod faglærte elektrikere eller personer med tilsvarende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for særlige områder.

Formål:
Kurset gør dig i stand til at planlægge, dimensionere og udføre sikre elektriske installationer i overensstemmelse med den seneste lovgivning om el-sikkerhed for særlige områder.

Indhold:
Deltageren har kendskab til gældende lovgivning og kan ved dimensionering af elinstallationer i særlige områder selvstændigt anvende bestemmelser i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, Standardsamling til installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien bind 2. Deltageren kan på den baggrund vælge materiel, kabler, ledninger og beskyttelsesudstyr og kan udføre nødvendige beregninger. Deltageren kan planlægge, dimensionere og udføre sikre installationer i særlige områder og IT-systemer.
Lav PDF med kurser