Dimensionering, bolig/mindre erhverv TT-systemer

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Varighed 7,0 dage
Deltagerpris 868,00 kr.
Pris for ledige 5417,15 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 5417,15 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.10-15.34
Beskrivelse Dimensionering, bolig/mindre erhverv TT-systemer
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54 888 223
Email leja@celf.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg
Skolefagkode: 44977
Varighed: 7,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 868,00 kr.
Pris for ledige: 5417,15 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5417,15 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for energiområdet.

Formål:
Deltageren kan udføre eftersyn, kontrol og service på mindre fjernvarmeinstallationer i parcelhuse og mindre ejendomme.

Indhold:
Deltageren kan selvstændigt udføre eftersyn, kontrol og service på fjernvarmeinstallationer i parcelhuse og mindre ejendomme i overensstemmelse med ¿Dansk Fjernvarmes Vejledninger, og særlige tekniske bestemmelser for lokale fjernvarmeværker¿ samt FJR-ordningens generelle tekniske regelsæt og bestemmelser.   Uddannelsen afsluttes med en prøve, der gennemføres efter FJR-udvalgets bestemmelser. Hvis prøven er gennemført med tilfredsstillende resultat, udsteder uddannelsesinstitutionen et uddannelsesbevis, som ved henvendelse til FJR-sekretariatet kan ombyttes med et FJR-certifikat.
Lav PDF med kurser