Daglig erhvervsrengøring

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 1. september 2021
Startdato 6. september 2021
Slutdato 21. september 2021
Varighed 12,0 dage
Deltagerpris 1764,00 kr.
Pris for ledige 8599,60 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 8599,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Beskrivelse Daglig erhvervsrengøring samt Rengøringskvalitet
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54888223
Email leja@celf.dk
Kviknummer 37640221bb0149326
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
Mange ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Daglig erhvervsrengøring
Skolefagkode: 49326
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1260,00 kr.
Pris for ledige: 6044,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 6044,00 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter med mindre eller ingen erfaring på rengøringsområdet.

Formål:
Deltageren kan under vejledning og ud fra en arbejdsplan udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren under vejledning:Ved rengøring af forskellige lokaler og materialerfølge en arbejdsplanudføre daglig, ugentlig og periodisk erhvervsrengøring og bruge egnede- rengøringsmidler- redskaber- maskiner I forbindelse med rengøringen anvende hygiejniske metoder ved- til- og afrigning af -redskaber - rengøringsvogne - maskinervælge og dosere- rengøringsmidler- vaskemidlertage hensyn til miljøetUnder rengøringenudføre arbejdet med kendskab til- arbejdsteknik- arbejdsmiljø- hygiejnegive god service til kunder og brugere, herunder- lytte til kunden og tage kunden seriøst- sørge for at rengøringen lever op til aftalegrundlaget - rette fejl hurtigtVed rengøring af forskellige lokaler og materialerlæse og forstå en arbejdsplanudføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring og anvende- egnede rengøringsmidler og den korrekte dosering ud fra - snavstyper - materialetyper - rengøringsmidlernes hovedgrupper - hensyn til miljøet - vandets hårdhed-rengøringsvogne og redskaber til daglig rengøring, herunder - mopper - rengøringsklude - småredskaber- almindelige maskiner - støvsugere - gulvvaskemaskiner- skumrengøringsudstyrI forbindelse med hygiejniske rengøringsmetoderarbejde ud fra basiskendskab til mikroorganismerarbejde ud fra basiskendskab til smittekilder og smittevejebegrænse smitte og gensmitte med hygiejniske rengøringsmetoderarbejde med hygiejniske rengøringsmetoder
Rengøringskvalitet
Skolefagkode: 49360
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 504,00 kr.
Pris for ledige: 2555,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2555,60 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Formål:
Deltageren kan måle og bedømme den udførte rengøring ud fra givne kvalitetsmålesystemer fx DS INSTA 800. Deltageren kan udføre rengøringen, så kvaliteten lever op til aftalegrundlaget og kvalitetskravene overholdes.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med måling og vurdering af rengøring kende kvalitetsbegrebet og forudsætningerne for at yde god kvalitet kende kvalitetsstandarders opbygning, herunder fx DS INSTA 800 I forbindelse med udførelse af rengøringplanlægge rengøring ud fra fx DS INSTA 800 planlægge rengøring ud fra et aftalegrundlag vurdere om kvalitetskravene overholdes korrigere eget arbejde ud fra resultatet af rengøringskontrol I forbindelse med hygiejne i rengøring vurdere og udføre rengøring ud fra fx  Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) kende smitteveje og smittekæden I forbindelse med måling og vurdering af hygiejne arbejde ud fra risikopunkter på forskellige typer af arbejdssteder og lokaler kontrollere risikopunkter I forbindelse med hygiejniske retningslinjer planlægge og udføre rengøring ud fra fx NIR, herunder rengøringsmetoder og desinfektion udføre kontrol i forhold til fx NIR udføre korrekt håndhygiejne I forbindelse med hygiejnestandard arbejde efter fx hygiejnestandarden DS 2451 planlægge og udføre arbejdsopgaverne ud fra fx DS 2451 udføre kontrol i forhold til fx DS 2451
Lav PDF med kurser