Daglig erhvervsrengøring for F/I

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Varighed 20,0 dage
Deltagerpris 2360,00 kr.
Pris for ledige 11620,00 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 11620,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.10-15.34
Beskrivelse Daglig erhvervsrengøring for F/I
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54888223
Email leja@celf.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 16
Status Optaget
Fag til kurset:
Daglig erhvervsrengøring for F/I
Skolefagkode: 48471
Varighed: 20,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 2360,00 kr.
Pris for ledige: 11620,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 11620,00 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, som arbejder med rengøring eller som ønsker at arbejde med rengøring.

Formål:
Du får viden om rengøringsmidler, rengøringsklude, redskaber og maskiner til daglig erhvervsrengøring. Du får også kendskab til service, planlægning og sikkerhed i rengøringsbranchen.

Indhold:
Deltageren kan under vejledning læse og forstå en arbejdsplan samt udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring, herunder: - Vælge og dosere rengøringsmidler til rengøring af forskellige lokale- og materialetyper ud fra midlerneshovedgrupper og hensynet til miljøpåvirkning.- Bruge de mest almindelige rengøringsvogne og forskellige redskaber dvs. småredskaber, tør-, fugtig- ogvådmopper, svampe samt rengøringsklude såvel en-gangs som fler-gangs til rengøring af forskelligelokale- og materialetyper. - Bruge forskellige maskiner, der anvendes ved daglig og ugentlig erhvervsrengøring f.eks. støvsugere,gulvvaskemaskiner, damprensere og skumrengøringssystemer.- Bruge kroppen arbejdsteknisk hensigtsmæssigt, ud fra kendskab til kroppens opbygning.- Planlægge arbejdet, så det belaster kroppen mindst muligt.- Arbejde ud fra viden om både almindelig sikkerhed på en arbejdsplads bl.a. kende til flugtveje og ved atbruge sikkerhedsudstyr som f.eks. handsker, briller og masker.- Kende til hverdagsførstehjælp, hvis skaden sker, f.eks. kende til indholdet i en førstehjælpskasse,herunder plaster og øjenskylleflasker.Deltageren får kendskab til hygiejniske rengøringsmetoder. Herunder kendskab til mikroorganismer samt smittekilder/smitteveje og hvordan smitte og gensmitte kan begrænses med rengøringsmetoder, der er hygiejniske. Deltageren får også kendskab til personlig hygiejne herunder:- Vækstbetingelser for mikroorganismer dvs. bakterier, svampe og virus.- Hygiejniske rengøringsmetoder, fra rent mod urent, forfugtede klude/mopper mm.- Personlig hygiejne herunder ren uniform/arbejdsbeklædning og hvordan kroppen holdes ren - ikke mindst vask af hænder og hånddesinfektion samt om almindelige produkter som hårshampoo, håndcreme, -sæbe og -desinfektion. Deltageren får kendskab til, hvordan der ydes en god service over for kunden, og hvad der i øvrigt har betydning for, at kunden får den gode serviceoplevelse. Det handler bl.a. om god kommunikation og brug af sproget. Herudover får deltageren kendskab til: - Fagord og fagudtryk, der står på en arbejdsplan f.eks. ¿dagligt¿, ¿ugentligt¿ samt metodebeskrivelser.- Dansk kultur på arbejdspladsen bl.a. begreber som stabilitet, fleksibilitet og virksomhedens interne organisation. - Kendetegn ved job forskellige steder i rengøringsbranchen f.eks. skole-, kontor-, institutions-, hospitals-, skadeservice- og industrirengøring. - Hvad det betyder, at arbejdsgiveren kræver forskellige dokumentationer og beviser bl.a. børneattest og straffeattest.
Lav PDF med kurser