Daglig erhvervsrengøring for F/I samt dansk

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Varighed 30,0 dage
Deltagerpris 2520,00 kr.
Pris for ledige 16953,00 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 16953,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Forudsætninger Bestået prøve i Dansk 1
Beskrivelse Bliv klar til at arbejde med erhvervsrengøring. Daglig erhvervsrengøring for F/I Fagunderstøttende dansk som andetsprog
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54888223
Email leja@celf.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 15
Status Optaget
Fag til kurset:
Daglig erhvervsrengøring for F/I
Skolefagkode: 49347
Varighed: 20,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 2520,00 kr.
Pris for ledige: 11858,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 11858,00 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk, som arbejder med rengøring eller som ønsker at arbejde med erhvervsrengøring rengøring.

Formål:
Du får viden om rengøringsmidler, rengøringsvogne, klude, redskaber og maskiner til daglig erhvervsrengøring. Du får også kendskab til service, planlægning og sikkerhed i rengøringsbranchen.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren under vejledning: Ved rengøring af forskellige lokaler og materialer læse og forstå en arbejdsplan udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring og anvende egnede rengøringsmidler og den korrekte dosering ud fra snavstyper, materialetyper, rengøringsmidlernes hovedgrupper og hensyn til miljøet, vandets hårdhedrengøringsvogne og redskaber til daglig rengøring, herunder, mopper, rengøringsklude, småredskaber  almindelige maskiner, herunder støvsugere, gulvvaskemaskiner, skumrengøringsudstyr I forbindelse med ergonomi bruge kroppen rigtigt i forhold til arbejdet planlægge arbejdet så belastninger på kroppen mindskes I forbindelse med arbejdsmiljø anvende personlige værnemidler udføre hverdagsførstehjælp genkende indholdet i en førstehjælpskasse kende til arbejdspladsens evakueringsplaner I forbindelse med hygiejniske rengøringsmetoder arbejde ud fra basiskendskab til mikroorganismer arbejde ud fra basiskendskab til smittekilder og smitteveje begrænse smitte og gensmitte med hygiejniske rengøringsmetoder arbejde med hygiejniske rengøringsmetoder I forbindelse med personlig hygiejne forstå vigtigheden af personlig hygiejne, herunder ren uniform eller arbejdstøj hygiejniske rutiner, som håndhygiejne og renholdelse af kroppen  almindelige produkter til personlig hygiejne I forbindelse med service yde god service over for brugere forstå hvad der giver brugere en god serviceoplevelse kommunikere godt med brugere I forbindelse med overordnede forhold på en arbejdsplads genkende fagudtryk fra en arbejdsplan, fx  dagligt, ugentligt, periodisk og metodebeskrivelser Forstå dansk kultur på arbejdspladsen, fx stabilitet, fleksibilitet, socialt samvær og virksomhedens interne kommunikation Genkende særlige kendetegn ved forskellige job i branchen for rengøring, fx rengøring på skole, rengøring på kontor, rengøring i institution og rengøring på hospital rengøring i industri og rengøring på hotel Forstå baggrund for, at arbejdsgiveren kræver særlige dokumenter, fx børneattest, straffeattest.
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Skolefagkode: 45571
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 5095,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5095,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål:
Fagunderstøttende dansk som andetsprog har til formål at støtte tosprogede deltagere i at gennemføre arbejdsmarkedsuddannelse. Uddannelsen kan kun tilbydes sammen med anden arbejdsmarkedsuddannelse.

Indhold:
Deltagerne kan anvende et alment og specifikt fagsprog, der er tilstrækkeligt til, at de kan nå målene i den eller de arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag, udbudt under en fælles kompetencebeskrivelse, som fagunderstøttende dansk som andetsprog skal supplere. Deltagerne kan kommunikere om værktøj, udstyr, materialer, arbejdsprocesser og andre forhold, der er centrale for de jobfunktioner, som uddannelsen sigter mod, at deltageren kan varetage.   Uddannelsen er for personer med dansksproglige forudsætninger, der som minimum svarer til en bestået ¿Prøve i dansk 1¿, jf. danskuddannelse efter Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. eller tilsvarende.   De sprogbehov, der opstår i den konkrete faglige kontekst, afgør hvilke mundtlige og skriftlige færdigheder, der primært lægges vægt på i undervisningen.    Uddannelsen kan ikke udbydes enkeltstående. Den kan kun udbydes som en del af et særligt uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere.   Varigheden kan afkortes efter behov.  
Lav PDF med kurser