Coachuddannelse

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 18. marts 2019
Startdato 27. marts 2019
Slutdato 24. maj 2019
Varighed 7,0 dage
Deltagerpris 1186,00 kr.
Pris for ledige 3994,45 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3994,45 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Coachuddannelse: Henvender sig primært til ledere, mellemledere og andre med stor kontaktflade der har et ønske om at kunne anvende coaching i det daglige arbejde. Deltageren bliver præsenteret for en enkel coachmodel og for anerkendende ledelse. Gennem anvendelse af coachteknikken og anerkendende ledelse bliver deltagerne bedre i stand til at delegere og motivere medarbejderne til at tage større ansvar for løsning af opgaver og opnåelse af mål. For at sikre et optimalt udbytte af kurset, arbejdes der i forløbet meget med praktisk træning med udgangspunkt i deltagernes egne cases. Medbring derfor gerne to til tre emner eller udfordringer vi kan arbejde med - ellers finder vi dem på kurset. Derudover vil der mellem hvert modul være træningsopgaver. Dette gør samtidigt kurset meget virkelighedsnært og sikrer et højt engagement.
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54 888 852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 376402726621
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 18
18 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Anerkendende ledelse
Skolefagkode: 42833
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 236,00 kr.
Pris for ledige: 1172,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1172,70 kr.

Målgruppe
Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Formål:
Deltageren kan efter kurset anvende en anerkendende tilgang til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Desuden kan deltageren efter kurset sikre en fremadrettet og konsensusorientering løsning af konflikter og en løsningsorienteret tilgang til problemer.

Indhold:
Deltageren har viden om anerkendende ledelse, herunder hvilken rolle kommunikation og dialog spiller i anerkendende ledelse. Deltageren kan i forlængelse heraf operationalisere de kommunikationsformer, der er karakteristiske for anerkendende ledelse.Deltageren kan anvende den anerkendende tilgang som et operationelt dialogredskab til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det kan fx være gennem MUS-samtaler og coaching. Derudover kan deltageren anvende den anerkendende tilgang til at sikre en fremadrettet, konsensusorienteret og løsningsorienteret tilgang til problemer og konflikter.
Coaching som ledelsesværktøj
Skolefagkode: 44633
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 570,00 kr.
Pris for ledige: 1649,05 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1649,05 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Dvs. ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Formål:
Deltageren lærer på et grundlæggende niveau at planlægge og igangsætte coachingaktiviteter på det operationelle niveau som én af metoderne i personaleudvikling inden for eget arbejdsområde.

Indhold:
Deltageren kan på et grundlæggende niveau planlægge og igangsætte coachingaktiviteter på det operationelle niveau som én af metoderne i personaleudvikling.Deltageren kender og kan anvende korrekte coachingmetoder i forskellige situationer f.eks. i forhold til grupper/enkeltpersoner og formel/uformel coaching.Deltageren kan afdække forudsætningerne for at skabe et optimalt miljø for coaching på det operationelle niveau, og introducere metoden overfor medarbejdere.
Kommunikation som ledelsesværktøj
Skolefagkode: 47751
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 380,00 kr.
Pris for ledige: 1172,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1172,70 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Formål:
Efter uddannelsen er deltageren bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle, og deltageren kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.

Indhold:
Deltageren er bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle med baggrund i kendskab til perception og de verbale og nonverbale elementer i kommunikationsprocessen. Deltageren kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.
Lav PDF med kurser