Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

CELF, Søvej 6, 4900 Nakskov
11. august 2022 Optaget
18. august 2022 11 ledige pladser
14. september 2022 Valgt 18 ledige pladser
19. september 2022 Optaget
3. oktober 2022 18 ledige pladser
23. november 2022 18 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted CELF, Søvej 6, 4900 Nakskov
Tilmeldingsfrist 1. september 2022
Startdato 14. september 2022
Slutdato 14. september 2022
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 1013,35 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1013,35 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Beskrivelse Varmt arbejde - gnist Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Kurset afsluttes med en prøve
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54888223
Email leja@celf.dk
Kviknummer 37640222pu1645141
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 18
18 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 1013,35 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1013,35 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut), der dækker i hele norden. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes certifikat hos DBI, hvis faglæreren, der gennemfører AMU-kurset, har et gyldigt instruktørcertifikat hos DBI.

Indhold:
Deltageren kan:- Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.- Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.- Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.- Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden. - Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.- Foretage brandslukning på arbejdspladsen.
Lav PDF med kurser