Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
11. marts 2019 Valgt 5 ledige pladser
Et externt undervisningssted, Tietgensvej, 4900 Nakskov
12. marts 2019 Optaget
Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 4. marts 2019
Startdato 11. marts 2019
Slutdato 11. marts 2019
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 124,00 kr.
Pris for ledige 1033,60 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1033,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30-14:54
Beskrivelse Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54 888 852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 376402738630
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 20
5 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 1033,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1033,60 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Indhold:
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.
Lav PDF med kurser