Belysningsanlæg - energieffektivisering og komfort

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 14. november 2022
Startdato 23. november 2022
Slutdato 25. november 2022
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 2362,10 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2362,10 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Beskrivelse Belysningsanlæg - energieffektivisering og komfort Kurset afsluttes med en prøve
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54888852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 37640222ssi0148886
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 12
12 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Belysningsanlæg - energieffektivisering og komfort
Skolefagkode: 48886
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 2362,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2362,10 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for belysning.

Formål:
Efter kurset kan deltageren installere og indregulere et belysningsanlæg med sigte på energieffektivitet og optimal komfort.Søgeord: Energieffektivisering, komfortoptimering, indregulering, rentabilitet, IoT, PoE, DALI, PWM (dæmpeteknik), zonestyring, sensorer, controllere, EMI, EMC, drifts- og vedligeholdelsesplan

Indhold:
Efter kurset kan deltageren installere og indregulere et belysningsanlæg med sigte på energieffektivitet og optimal komfort. Det betyder:Deltageren vejleder kunden i valg af løsning baseret på beregninger af rentabilitet (tilbagebetalingstider) ved investering i nyt anlæg i forhold til optimering af eksisterende anlæg. Ud fra kundens behov vælger deltageren blandt mulige løsninger på baggrund af kendskab til forkoblinger, drivere, gateways, IoT (Internet of Things) og PoE (Power over Ethernet). Deltageren vælger, placerer og installerer styring og styringskomponenter for et belysningsanlæg, heriblandt DALI, PWM (dæmpeteknik), zonestyring, sensorer og controllere. Ved installation tager deltageren højde for at undgå elektrisk støj (EMI og EMC) i forbindelse med belysningsstyringer.Deltageren programmerer og indregulerer eksisterende eller nye belysningsanlæg med sigte på høj energieffektivitet og optimal komfort. Deltageren kan desuden foretage fejlfinding og -retning af almindelige fejltyper. Deltageren kvalitetssikrer eget arbejde.Deltageren har kendskab til drifts- og vedligeholdelsesplaner, herunder målinger og data mhp. dokumentation.
Lav PDF med kurser