Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pass.

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 3. marts 2019
Startdato 9. april 2019
Slutdato 10. april 2019
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 236,00 kr.
Pris for ledige 1392,90 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1392,90 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30-14:54
Beskrivelse Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pass. (BAB 2)
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Kviknummer 376402698853
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 16
4 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.
Skolefagkode: 48104
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 236,00 kr.
Pris for ledige: 1392,90 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1392,90 kr.

Målgruppe
Chauffører der udfører befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer i form af bl.a. offentlig servicetrafik (Flextrafik).

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige handicap, sygdom og aldring, betjene den handicappedes personlige hjælpeudstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj.

Indhold:
Deltageren kan med sin viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.På baggrund af sin viden om særlige passageres behov for supplerende ilt, kan chaufføren befordre denne gruppe passagerer sikkert og professionelt.Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.
Lav PDF med kurser