Befordring af fysisk handicappede passagerer

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 17. november 2022
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 256,00 kr.
Pris for ledige 2425,50 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2425,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30 - 14:54
Beskrivelse Befordring af fysisk handicappede passagerer (BAB 3)
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 12
10 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Befordring af fysisk handicappede passagerer
Skolefagkode: 49759
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 2425,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2425,50 kr.

Målgruppe
Chauffører der udfører befordring af fysisk handicappede passagerer i bl.a. offentlig servicetrafik (Flekstrafik).

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige fysiske handicap betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt gennemføre en komfortabel personbefordring i handicapkøretøj.

Indhold:
Mål:Deltageren kan gennem teori om forskellige fysiske handicap:- Betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, herunder rollator, kørestol mv. jf. leverandørens vejledning og Branchevejledning udgivet af BAR Transport og en gros.- Betjene køretøjers specielle udstyr, herunder lift, trappemaskiner og bespændinger mv.- Anvende korrekt løfte- og bæreteknik under hensyntagen til egne fysiske evner, reglerne derom og uddannelse i disse teknikker.- Gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj indrettet til befordring af fysisk handicappede passagerer.Deltageren kan:- Betjene trappemaskiner med sikkerhed og med både større og mindre passagerer, op og ned ad såvel ligeløbstrapper som drejende trapper samt rundt på repos.- Betjene hydraulisk lift i køretøjer med passager i kørestol, under hensyn til passagerens sikkerhed og komfort samt egen sikkerhed.- Foretage fastspænding af kørestole og handicappede, korrekt og professionelt, under hensyn til gældende regler for arbejdets udførelse.Endelig kan deltageren:- Kommunikere med den bevægelseshæmmede på en måde, som både tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation og under hensyntagen til chaufførens ergonomiske udfordringer.
Lav PDF med kurser