Befordring af fysisk handicappede passagerer

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 9. december 2021
Startdato 16. december 2021
Slutdato 17. december 2021
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 252,00 kr.
Pris for ledige 2391,40 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2391,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30 - 14:54
Beskrivelse Befordring af fysisk handicappede passagerer (BAB 3)
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Kviknummer 37640221lt0349759
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 12
7 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Befordring af fysisk handicappede passagerer
Skolefagkode: 49759
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 2391,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2391,40 kr.

Målgruppe
Chauffører der udfører befordring af fysisk handicappede passagerer i bl.a. offentlig servicetrafik (Flekstrafik).

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige fysiske handicap betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt gennemføre en komfortabel personbefordring i handicapkøretøj.

Indhold:
Mål:Deltageren kan gennem teori om forskellige fysiske handicap:- Betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, herunder rollator, kørestol mv. jf. leverandørens vejledning og Branchevejledning udgivet af BAR Transport og en gros.- Betjene køretøjers specielle udstyr, herunder lift, trappemaskiner og bespændinger mv.- Anvende korrekt løfte- og bæreteknik under hensyntagen til egne fysiske evner, reglerne derom og uddannelse i disse teknikker.- Gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj indrettet til befordring af fysisk handicappede passagerer.Deltageren kan:- Betjene trappemaskiner med sikkerhed og med både større og mindre passagerer, op og ned ad såvel ligeløbstrapper som drejende trapper samt rundt på repos.- Betjene hydraulisk lift i køretøjer med passager i kørestol, under hensyn til passagerens sikkerhed og komfort samt egen sikkerhed.- Foretage fastspænding af kørestole og handicappede, korrekt og professionelt, under hensyn til gældende regler for arbejdets udførelse.Endelig kan deltageren:- Kommunikere med den bevægelseshæmmede på en måde, som både tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation og under hensyntagen til chaufførens ergonomiske udfordringer.
Lav PDF med kurser