arb.miljø/1.hjæ + Grund. hygiejne

Valgte hold
Kursussted Eksternt Undervisningssted, Buddingevej 312, 2860 Søborg
Startdato 18. november 2019
Slutdato 22. november 2019
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 620,00 kr.
Pris for ledige 2311,50 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2311,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Beskrivelse Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet samt Grundlæggende rengøringshygiejne
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 5488223
Email leja@celf.dk
Kviknummer 37640219bb0149366
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 16
Status Optaget
Fag til kurset:
Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet
Skolefagkode: 49366
Varighed: 4,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 496,00 kr.
Pris for ledige: 1717,20 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1717,20 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Formål:
Deltageren kan udføre rengøringsarbejdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i forhold til sig selv og omgivelserne. Deltageren kan endvidere yde livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom på arbejdspladsen.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med arbejdsmiljø udføre rengøringen sikkert og forsvarligt i forhold til  at forebygge arbejdsskader  at forebygge arbejdsbetingede lidelser, herunder eksem og allergi  hensynet til omgivelserne I forbindelse med brug af rengøringskemi, redskaber og maskiner følge sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger følge regler for arbejdsmiljø bruge egnede personlige værnemidler Ved informationssøgning søge relevant information om rettigheder og pligter  arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurdering (APV) I forbindelse med førstehjælp give hjertelungeredning (HLR) ved ulykker og pludselig opstået sygdom give førstehjælp ved fx livstruende blødninger, forbrændinger, ætsninger, el-ulykker, forgiftninger og småskader bruge øjenskyller.
Grundlæggende rengøringshygiejne
Skolefagkode: 49349
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 594,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 594,30 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Formål:
Du får en basisviden om mikroorganismer og smitteveje, så du kan tage de nødvendige hensyn i planlægning og udførelse af det daglige rengøringsarbejde og undgå smittespredning.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med daglig rengøring ud fra basisviden om mikroorganismer og smitteveje  - tage hygiejniske hensyn i planlægningen af rengøringen, herunder rengøringsrækkefølgen  - tage hygiejniske hensyn i selve rengøringen  - genkende berøringspunkter  - forebygge smittespredning udøve en god personlig hygiejne.
Lav PDF med kurser