Anvendelse standardiseret arbejde for operatører

Valgte hold
Kursussted CELF, C. E. Christiansens Vej 12, 4930 Maribo
Tilmeldingsfrist 9. juni 2023
Startdato 14. juni 2023
Slutdato 15. juni 2023
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 1409,60 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1409,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Kurset afsluttes med med en AMU-prøve
Kontaktperson Lene Elisa Andersen
Telefonnr 54888852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 37640223hr0447372
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 20
Mange ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Anvendelse standardiseret arbejde for operatører
Skolefagkode: 47372
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1409,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1409,60 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte operatører, der arbejder med begrebet Standard Work som en metode til at optimere industrielle produktionsprocesser.

Formål:
På dette kursus lærer du at anvende Standard Work i forbindelse med løbende forbedringer.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Kendskab til begrebet Standard Work (standardiseret arbejde) som en metode til at optimere industrielle produktionsprocesser. · Forståelse for betydningen af, at arbejdsgange, metoder og processer fungerer ensartet. Efter gennemført kursus kan du:· Identificere de delprocesser som en given produktionsproces består af og på baggrund heraf udarbejde en standardiseret procesbeskrivelse, omfattende kritiske elementer, procedurer, arbejdssekvenser, sikkerhedsrisici, kvalitetskontrol og miljø.
Lav PDF med kurser