Anvendelse af motorsav 1

Valgte hold
Kursussted CELF, C. E. Christiansens Vej 12, 4930 Maribo
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 630,00 kr.
Pris for ledige 5210,25 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 5210,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30-14:54
Beskrivelse Anvendelse af motorsav 1
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54 888 852
Email lena@celf.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 12
12 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Anvendelse af motorsav 1
Skolefagkode: 44364
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 5210,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5210,25 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til beskæftigede inden for skov-, naturpleje-, landbrugs-, maskinstations- og gartneriområdet som skal udføre enkle fældningsopgaver med motorsav af mindre træer, juletræer eller tilsvarende.

Formål:
I uddannelsen opnår deltagerne viden om risici og sikkerhed ved anvendelse af motorsav, fældeteknik for mindre træer samt motorsavens sikkerhedsmæssige stand og vedligeholdelse. I uddannelsen afprøver deltagerne grundlæggende færdigheder i anvendelse af motorsav til enkle fældningsopgaver af mindre træer, juletræer eller tilsvarende

Indhold:
Deltageren kan vurdere risici ved almindelige træfældningsopgaver, herunder vurdere personlig og andre personers sikkerhed. Deltageren kan anvende motorsaven til enkle fældningsopgaver af mindre træer, juletræer og tilsvarende, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til generel fældeteknik for mindre træer. Deltageren kan afgrene og opskære mindre fældede træer i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til afgrenings- og opskæringsteknikker for mindre træer. Deltageren kan vurdere motorsavens sikkerhedsmæssige stand, udføre daglig rensning af motorsaven og vedligeholde motorsavens skærende dele i henhold til fabrikanternes anvisninger
Lav PDF med kurser