Anvende regneark til beregninger og præsentation

Valgte hold
Kursussted CELF, Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 1218,30 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1218,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Kurset afsluttes med en AMU-prøve
Kontaktperson Lene Elisa Andersen
Telefonnr 54888852
Email lena@celf.dk
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 15
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Anvende regneark til beregninger og præsentation
Skolefagkode: 49826
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1218,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1218,30 kr.

Målgruppe
Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har brug for at kunne foretage simple beregninger og præsentationer/layout i regneark.

Formål:
Efter kurset kan du foretage simple beregninger og præsentationer/layout i regneark.

Indhold:
Deltageren kan oprette enkle formler og formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.
Lav PDF med kurser