Anhugning på byggepladsen

Valgte hold
Kursussted CELF, Færgevej 40, 4970 Rødby
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 252,00 kr.
Pris for ledige 1715,90 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1715,90 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.00 - 18.10
Beskrivelse Anhugning på byggepladsen
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 12
Status Optaget
Fag til kurset:
Anhugning på byggepladsen
Skolefagkode: 43547
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 11,1

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1715,90 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1715,90 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, som anvender maskinerne i forbindelse med deres arbejde inden for bygge-og anlægsbranchen.

Formål:
Deltageren kan i forbindelse med udførelse af bygge og anlægsarbejde vurdere, planlægge og udføre anhugning af bygningsmaterialer og -komponenter mv.

Indhold:
Deltageren kan i forbindelse med udførelse af bygge og anlægsarbejde vurdere, planlægge og udføre anhugning af bygningsmaterialer og -komponenter mv., herunder: - Anvende almindeligt forekommende anhugningsudstyr på baggrund af viden om belastningsregler, SWL-mærkning og kassationsgrænser.- Anhugge udfra en vurdering af placeringen af byrdens tyngdepunkt. - Vurdere og identificere forskellige risikomomenter i anhugnings- og transportprocessen herunder tage hensyn til skarpe kanter på byrden, skridningseffekt og løse genstande- Dirigere anhugnings- og transportprocessen ved hjælp af gældende standardtegn eller ved brug af radiokommunikation bl.a. i forbindelse med løft hvor kranføreren ikke kan se byrden under løftet.
Lav PDF med kurser