AMU-kursus guldpakke. Bisca

Valgte hold
Kursussted CELF, Ahornvej 1, 4780 Stege
Varighed 23,0 dage
Deltagerpris 3648,00 kr.
Pris for ledige 15088,85 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 15088,85 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Kursusforløb indeholdende: Reparation og vedligeholdelse for operatører, Forebyggelse af fejl i produktionen, Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion, Sundhed for operatører i industrien, Konflikthåndtering og grundl. kommunikation, Kommunikation i teams, Sidemandsoplæring, Sikker adfærd i produktionen
Kontaktperson Lene Elisa Andersen
Telefonnr 54888852
Email lena@celf.dk
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 18
Status Optaget
Fag til kurset:
Forebyggelse af fejl i produktionen
Skolefagkode: 49254
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1281,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1281,30 kr.

Målgruppe
Kurset er primært udviklet til ikke faglærte og faglærte operatører i produktionsvirksomheder.

Formål:
På dette kursus lærer du at finde og løse fejl i produktionen. Du lærer at lave problemkæder og iværksætte øjeblikkelig fejlafhjælpning samt udarbejde forslag til korrigerende handlinger, herunder en ny arbejdsbeskrivelse.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Med baggrund i rapportering om fejl i produktionen i samarbejde med andre anvende relevante metoder til fejlforebyggelse i praksis. · Udvælge fejl og fejlmuligheder og vælge en korrekt og relevant metode til løsning. · Analysere fejl i en produktion, finde årsagerne til dem og udforme brugbare forslag til forebyggelse af fejl. · Selvstændigt skelne fejl og fejlmuligheder fra hinanden ved at lave problemkæder. · Iværksætte øjeblikkelig fejlafhjælpning/forbedring, når en fejlmulighed eller en fejl opdages. · Udarbejde forslag til korrigerende handlinger herunder en ny arbejdsbeskrivelse.
Kommunikation i teams
Skolefagkode: 49259
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1218,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1218,30 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
På dette kursus lærer du at forbedre kommunikationen i en virksomhed og i teams. Du lærer at løse kommunikationsproblemer og omsætte information til handling.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Redskaber til at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige informationer. · Viden om egen kommunikation og hvordan den fortolkes og opfattes af andre i og uden for teamet. · Viden om, hvordan IT kan anvendes i kommunikation. Efter gennemført kursus kan du:· Medvirke til at forbedre kommunikationen internt i teamet og mellem teamet og den øvrige virksomhed inklusiv ledelsen. · Bidrage til at løse kommunikationsproblemer og anvende redskaber til at omsætte information til beslutninger og handlinger. · Identificere og beskrive de interne kommunikationsstrømme i teamet og i virksomheden.
Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation
Skolefagkode: 49823
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 1409,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1409,60 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig bredt imod alle faglærte og ufaglærte, som gerne vil have indsigt i håndtering af konflikter og kommunikation i jobbet.

Formål:
Du får viden om kommunikative teknikker og hvordan man kan håndtering forskellige mennesketyper, når der opstår konflikter.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren håndtere forskellige typer af konflikter i jobbet. Deltageren har viden om kommunikative teknikker, der bidrager til: Ligeværdig kommunikation Anerkendende kommunikation Ikke-voldelig kommunikation. Deltageren har indsigt i: Hvad kropssproget betyderHvordan man kan håndtering forskellige mennesketyper, når der opstår konflikter.
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Skolefagkode: 45370
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 576,00 kr.
Pris for ledige: 1712,45 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1712,45 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte i industrien.

Formål:
På kurset lærer du at vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger, samt medvirke til at løse kvalitetsproblemer.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· På baggrund af kendskab til totalkvalitet og bevidsthed om kvalitetsomkostninger vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger. · Med baggrund i bevidsthed om betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet og standarder medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt med såvel interne som eksterne kunder og leverandører.
Reparation og vedligeholdelse for operatører
Skolefagkode: 44234
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1280,00 kr.
Pris for ledige: 6418,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 6418,00 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien

Formål:
Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper medvirke ved reparation og vedligeholdelse på procesanlæg og herunder anvende måleudstyr og håndværktøj korrekt.

Indhold:
Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper medvirke ved grundlæggende reparations- og vedligeholdelsesopgaver på produktionsanlæg i procesindustrien. Deltageren kan anvende håndværktøj til reparations- og vedligeholdelsesopgaver herunder håndværktøj til tilspænding med moment. Deltageren kan anvende måleudstyr til fejlfinding ved måling af spænding, strøm og modstand. Deltageren kan desuden udbedre enkle elektriske og mekaniske fejl og mangler på produktionsanlæg ved at justere, udskifte eller reparere følere, aktuatorer, pumper, ventiler, elmotorer eller lignende komponenter under iagttagelse af lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav. Endvidere kan deltageren foretage opstramning/-spænding og udskiftning af kileremme, kæder og koblingselementer samt udføre kontrol af faste og variable gear og kontrol af up-lining.
Sidemandsoplæring
Skolefagkode: 40373
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1409,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1409,60 kr.

Målgruppe
Medarbejdere, der foretager sidemandsoplæring.

Formål:
Deltageren kan anvende oplæringsmetoder, oplæringsmaterialer og kommunikation. Deltageren har kendskab til kompetence og indlæringsstil.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende oplæringsmetoder, oplæringsmaterialer og kommunikation, til at oplære andre. Deltageren forstår også betydningen af sin kollegas kompetencer og indlæringsstil i forbindelse med oplæringen og kan anvende denne viden i sin oplæring af den enkelte.
Sikker adfærd i produktionen
Skolefagkode: 49377
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 192,00 kr.
Pris for ledige: 819,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 819,80 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en produktionsvirksomhed.

Formål:
På dette kursus lærer du at medvirke til udvikling af sikker adfærd i produktionsvirksomheder samt anvende en funktionel model for adfærdsregulering. Du lærer også at medvirke aktivt i at instruere kollegaer om sikker adfærd i forbindelse med interne aktiviteter på dit arbejde, ligesom du med din egen adfærd kan være model for kollegaer angående sikker adfærd på arbejdspladsen.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· På baggrund af viden om kommunikation og metoder til instruktion og feedback bidrage til at udvikle, vedligeholde og videreudvikle en sikker adfærd i produktionsvirksomheder. · Støtte formidlingen af virksomhedens sikkerhedsmål. · Identificere barrierer for at få gennemført ændringer i sikkerhedsadfærd. · Gennemføre en hensigtsmæssig dialog om risikoadfærd. · Give konstruktiv feedback.
Sundhed for operatører i industrien
Skolefagkode: 48881
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 192,00 kr.
Pris for ledige: 819,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 819,80 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der arbejder i industrien.

Formål:
På dette kursus lærer du at sikre et sundt arbejdsliv ud fra sundhedsfaktorer, som bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sundhed og forebyggelse og kan reagere forebyggende på stress og andre faktorer, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Reagere i forhold til egen sundhedssituation i relation til eget jobområde i industrien. · Ud fra sundhedsfaktorer som bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende sundhed og forebyggelse aktivt sikre et sundt arbejdsliv. · Med baggrund i kendskab til det psykiske arbejdsmiljøs betydning for egen trivsel reagere forebyggende på stress og andre faktorer, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø.
Lav PDF med kurser