Ajourføring af chauffører i off. servicetrafik

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 25. marts 2020
Startdato 30. marts 2020
Slutdato 1. april 2020
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 378,00 kr.
Pris for ledige 3440,75 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3440,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.30 - 14.54
Forudsætninger Afsluttet BAB-2 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pass. (48104)
Beskrivelse Ajourføring af chauffører i off. servicetrafik
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Kviknummer 376402823089
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 12
11 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik
Skolefagkode: 48206
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 3440,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3440,75 kr.

Målgruppe
Chauffører, der udfører, eller tidligere har udført, offentlig servicetrafik. Deltageren kan lovligt udføre erhvervsmæssig personbefordring i taxi og / eller bus og har gennemført følgende arbejdsmarkedsuddannelser:Introduktion til offentlig servicetrafik og Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer.

Formål:
Deltageren kan, på grundlag af sin viden om lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, regelsættet om offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov samt kendskab til krav om egen uddannelse, agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.Deltageren kan med sin viden om førstehjælp ved forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.Deltageren har lært at føre køretøjet defensivt og økonomisk.Endvidere kan chaufføren, på baggrund af sin kundeforståelse og viden om kommunikation og ergonomi, assistere passagererne korrekt.

Indhold:
Deltageren kan, på grundlag af sin viden om lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, regelsættet om offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov samt kendskab til krav om egen uddannelse, agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.Deltageren kan med sin viden om førstehjælp ved forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.Deltageren har lært at føre køretøjet defensivt og økonomisk.Endvidere kan chaufføren, på baggrund af sin kundeforståelse og viden om kommunikation og ergonomi, assistere passagererne korrekt.
Lav PDF med kurser