ADR Grund- og Spec.kursus - tank + kl. 1

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 21. november 2022
Varighed 5,4 dage
Deltagerpris 691,20 kr.
Pris for ledige 5346,23 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 5346,23 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30 - 14:54
Beskrivelse ADR Grund- og Spec.kursus - tank + kl. 1. Den daglige undervisningstid kan variere p.g.a. særlige regler fra Beredskabsstyrelsen. Bemærk ADR beviset koster kr. 300,00 i udstedelse.
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 16
10 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
Skolefagkode: 47696
Varighed: 5,4 dage
Timer pr dag: 8,0

Deltagerpris: 691,20 kr.
Pris for ledige: 5346,23 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5346,23 kr.

Målgruppe
Personer, der skal til at transportere farligt gods i emballager inkl. klasse 1, og i tank/tankcontainere, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Formål:
Grund- og specialiseringsuddannelse tank og klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager og i tanke eller tankcontainere i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Lav PDF med kurser