ADR Grund- og Spec.kursus - tank + kl. 1

CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
1. juli 2019 Kontakt skolen
21. oktober 2019 Valgt 14 ledige pladser
11. november 2019 16 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 23. august 2019
Startdato 21. oktober 2019
Slutdato 25. oktober 2019
Varighed 5,4 dage
Deltagerpris 669,60 kr.
Tillæg Gebyr til Beredskabsstyrelsen for udstedelse af ADR bevis kr. 280,00
Pris for ledige 4788,50 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4788,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.30 - 14.54 - fredag 07.30 - 15.45
Beskrivelse ADR Grund- og Spec.kursus - tank + kl. 1. Den daglige undervisningstid kan variere p.g.a. særlige regler fra Beredskabsstyrelsen. Bemærk ADR beviset koster 270 kr i udstedelse.
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Kviknummer 376402769982
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 16
14 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
Skolefagkode: 47696
Varighed: 5,4 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 669,60 kr.
Pris for ledige: 4788,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4788,50 kr.

Målgruppe
Personer, der skal til at transportere farligt gods i emballager inkl. klasse 1, og i tank/tankcontainere, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Formål:
Grund- og specialiseringsuddannelse tank og klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager og i tanke eller tankcontainere i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Lav PDF med kurser