ADR Grund- og Spec.kursus - tank + kl. 1

CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
10. oktober 2022 Valgt 6 ledige pladser
28. november 2022 9 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 3. oktober 2022
Startdato 10. oktober 2022
Slutdato 14. oktober 2022
Varighed 5,4 dage
Deltagerpris 691,20 kr.
Pris for ledige 5346,23 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 5346,23 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30 - 14:54
Beskrivelse ADR Grund- og Spec.kursus - tank + kl. 1. Den daglige undervisningstid kan variere p.g.a. særlige regler fra Beredskabsstyrelsen. Bemærk ADR beviset koster kr. 300,00 i udstedelse.
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Kviknummer 37640222lt0547696
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 13
6 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
Skolefagkode: 47696
Varighed: 5,4 dage
Timer pr dag: 8,0

Deltagerpris: 691,20 kr.
Pris for ledige: 5346,23 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5346,23 kr.

Målgruppe
Personer, der skal til at transportere farligt gods i emballager inkl. klasse 1, og i tank/tankcontainere, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Formål:
Grund- og specialiseringsuddannelse tank og klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager og i tanke eller tankcontainere i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Lav PDF med kurser